Thông tin đặt hàng 548

Rau củ ngày 29-8-2021

SN Đơn hàng TC
003
Mới : Hành lá : 1kg, Bắp cải : 2kg, Cải thảo : 2kg, Cà chua : 2kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 2kg, Khoai tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 0.8kg, Cà rốt : 2kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Bắp cải : 2kg, Cải thảo : 2kg, Cà chua : 2kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 2kg, Khoai tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Cà rốt : 2kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
237.826 đ
005
Mới : Quả susu : 2kg, Củ dền : 1kg, Khoai tây : 1.8kg, Cà rốt : 1kg,
Cũ :
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
105.426 đ
017
Mới : Củ sắn : 1kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Khoai tây : 3kg, Bí đỏ hồ lô : 5kg, Cà rốt : 2kg,
Cũ : Củ sắn : 1kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Khoai tây : 3kg, Bí đỏ hồ lô : 5kg, Cà rốt : 2kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
256.226 đ
(đã ck)
105
Mới : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 1kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 1kg, Bắp cải : 2kg, Cải thảo : 2kg, Quả susu : 1kg, Cà rốt : 1kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 1kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 1kg, Bắp cải : 2kg, Cải thảo : 2kg, Quả susu : 1kg, Cà rốt : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
145.226 đ
106
Mới : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 7.5kg, Cà rốt : 3.3kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 5kg, Cà rốt : 2kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
163.826 đ
107
Mới : Khoai tây : 1kg,
Cũ :
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
22.226 đ
110
Mới : Hành lá : 0.4kg, Cải dưa : 2kg, Cà tím : 1kg, Bắp cải : 2.1kg, Cải thảo : 1.4kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Khoai tây : 1kg, Hành tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1.5kg, Cà rốt : 2kg, Khoai lang : 1kg
Cũ : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 2kg, Cà tím : 1kg, Bắp cải : 2kg, Cải thảo : 2kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Khoai tây : 1kg, Hành tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 2kg, Cà rốt : 2kg, Khoai lang : 1kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
279.926 đ
117
Mới : Hành lá : 1kg, Bắp cải : 1.2kg, Cà chua : 1kg, Su hào : 1kg, Hành tây : 1kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Bắp cải : 1kg, Cà chua : 1kg, Su hào : 1kg, Hành tây : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
87.226 đ
(đã ck)
119
Mới : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 5.5kg, Cải thảo : 1kg, Cà chua : 1kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 2kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 1kg
Cũ : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 3kg, Cải thảo : 1kg, Cà chua : 1kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 2kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Khoai lang : 1kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
224.226 đ
(đã ck)
205
Mới : Hành lá : 1kg, Củ sắn : 2kg, Bắp cải : 2.1kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Su hào : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Cà rốt : 1kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Củ sắn : 2kg, Bắp cải : 2kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Su hào : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Cà rốt : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
159.726 đ
(đã ck)
207
Mới : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 1kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 1kg, Bắp cải : 1.2kg, Cải thảo : 1.3kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 3kg, Hành tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1.5kg, Cà rốt : 1kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 1kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 1kg, Bắp cải : 1kg, Cải thảo : 1kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 3kg, Hành tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 2kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 1kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
264.726 đ
(đã ck)
215
Mới : Hành lá : 1kg, Cà tím : 2kg, Cà chua : 3kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Khoai tây : 3kg, Hành tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 2kg, Cà rốt : 1kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Cà tím : 2kg, Cà chua : 3kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Khoai tây : 3kg, Hành tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 2kg, Cà rốt : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
265.226 đ
305
Mới : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 2.1kg, Cải thảo : 2.1kg, Cà chua : 1kg, Củ dền : 1kg, Khoai tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1.8kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 2kg, Cải thảo : 2kg, Cà chua : 1kg, Củ dền : 1kg, Khoai tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 2kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
160.326 đ
(đã ck)
310
Mới : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 3kg, Bắp cải : 1kg, Cải thảo : 2.1kg, Cà chua : 2kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 4kg, Hành tây : 2kg, Cà rốt : 3kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 3kg, Bắp cải : 1kg, Cải thảo : 2kg, Cà chua : 2kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 2kg, Hành tây : 2kg, Cà rốt : 3kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
340.726 đ
(đã ck)
318
Mới : Hành lá : 1kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 2kg, Cải thảo : 1kg, Quả susu : 2kg, Khoai tây : 2kg, Hành tây : 1kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 2kg, Cải thảo : 1kg, Quả susu : 2kg, Khoai tây : 2kg, Hành tây : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
153.226 đ
319
Mới : Cà tím : 1kg, Bắp cải : 1.4kg, Cà chua : 1kg, Củ dền : 0.5kg, Khoai tây : 1kg, Hành tây : 0.5kg, Bí đỏ hồ lô : 2kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 2kg
Cũ : Cà tím : 1kg, Bắp cải : 2kg, Cà chua : 1kg, Củ dền : 0.5kg, Khoai tây : 1kg, Hành tây : 0.5kg, Bí đỏ hồ lô : 3kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 2kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
202.226 đ
(đã ck)
320
Mới : Hành lá : 1kg, Củ sắn : 1kg, Bắp cải : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 2kg, Bí đỏ hồ lô : 1.1kg, Cà rốt : 1kg,
Cũ : Hành lá : 1kg, Củ sắn : 2kg, Bắp cải : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 2kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Cà rốt : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
157.426 đ
410
Mới : Cải dưa : 2kg, Củ sắn : 2kg, Bắp cải : 1kg, Cải thảo : 0.7kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1.2kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 1.6kg
Cũ : Cải dưa : 2kg, Củ sắn : 2kg, Bắp cải : 1kg, Cải thảo : 1kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 2kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 2kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
194.726 đ
411
Mới : Hành lá : 3kg, Cải dưa : 4kg, Củ sắn : 3.7kg, Cà tím : 3.1kg, Cà chua : 4kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 4.1kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 1kg, Hành tây : 2kg, Cà rốt : 3kg,
Cũ : Hành lá : 3kg, Cải dưa : 4kg, Củ sắn : 3kg, Cà tím : 1kg, Cà chua : 4kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 2kg, Su hào : 1kg, Khoai tây : 1kg, Hành tây : 2kg, Cà rốt : 2kg,
Ghi chú : Ba nhà chung: 411, 405, 407 Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
446.026 đ
(đã ck)
416
Mới : Cà chua : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1.1kg, Cà rốt : 1kg,
Cũ : Cà chua : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Cà rốt : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
66.426 đ
417
Mới : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 1kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 2kg, Cà chua : 2kg, Quả susu : 2kg, Bí đỏ hồ lô : 0.9kg, Cà rốt : 2kg, Khoai lang : 1kg
Cũ : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 1kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 2kg, Cà chua : 2kg, Quả susu : 2kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Cà rốt : 2kg, Khoai lang : 2kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
211.026 đ
418
Mới : Hành lá : 1kg, Củ sắn : 2kg, Bắp cải : 0.8kg, Cải thảo : 1kg, Khoai tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1.1kg, Khoai lang : 1kg
Cũ : Hành lá : 1kg, Củ sắn : 2kg, Bắp cải : 1kg, Cải thảo : 1kg, Khoai tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Khoai lang : 2kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
129.426 đ
419
Mới : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 2kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 2kg, Bắp cải : 0.7kg, Cải thảo : 1kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1.1kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 1kg
Cũ : Hành lá : 1kg, Cải dưa : 2kg, Củ sắn : 1kg, Cà tím : 2kg, Bắp cải : 1kg, Cải thảo : 1kg, Cà chua : 1kg, Quả susu : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 1kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
228.926 đ
(đã ck)
505
Mới : Cải dưa : 4kg, Cà tím : 1.1kg, Cà chua : 1kg, Hành tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1.2kg,
Cũ : Cải dưa : 4kg, Cà tím : 1kg, Cà chua : 1kg, Hành tây : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
119.826 đ
(đã ck)
506
Mới : Củ sắn : 1kg, Cà chua : 0.5kg, Củ dền : 0.5kg, Khoai tây : 1kg, Hành tây : 0.5kg, Cà rốt : 1kg,
Cũ : Củ sắn : 1kg, Củ dền : 0.5kg, Khoai tây : 0.5kg, Hành tây : 0.5kg, Cà rốt : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
80.726 đ
511
Mới : Củ sắn : 3kg, Cà tím : 4kg, Bắp cải : 3kg, Cải thảo : 3kg, Cà chua : 4kg, Quả susu : 4kg, Khoai tây : 2kg, Bí đỏ hồ lô : 5kg, Khoai lang : 1kg
Cũ : Củ sắn : 3kg, Cà tím : 4kg, Bắp cải : 3kg, Cải thảo : 3kg, Cà chua : 4kg, Quả susu : 4kg, Khoai tây : 2kg, Bí đỏ hồ lô : 5kg, Khoai lang : 2kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
470.226 đ
(đã ck)
517
Mới : Cà tím : 1kg, Cà chua : 2kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 1kg
Cũ : Cà tím : 1kg, Cà chua : 2kg, Cà rốt : 1kg, Khoai lang : 1kg
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
94.226 đ
(đã ck)
520
Mới : Bắp cải : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1.3kg, Cà rốt : 1kg,
Cũ : Bắp cải : 1kg, Củ dền : 1kg, Su hào : 1kg, Bí đỏ hồ lô : 1kg, Cà rốt : 1kg,
Ghi chú : Số tiền cuối cùng đã cộng thêm 3.226 đ tiền ship cho mỗi hộ
100.826 đ
Tổng số tiền : 5.368.128 đ
 • Hành lá (13.000đ/kg)

  Số lượng : 18.4kg

 • Cải dưa (10.000đ/kg)

  Số lượng : 35.1kg

 • Củ sắn (10.000đ/kg)

  Số lượng : 20.7kg

 • Cà tím (12.000đ/kg)

  Số lượng : 21.2kg

 • Bắp cải (15.000đ/kg)

  Số lượng : 20.5kg

 • Cải thảo (15.000đ/kg)

  Số lượng : 18.6kg

 • Cà chua (17.000đ/kg)

  Số lượng : 30.5kg

 • Quả susu (15.000đ/kg)

  Số lượng : 20kg

 • Củ dền (16.000đ/kg)

  Số lượng : 17.1kg

 • Su hào (16.000đ/kg)

  Số lượng : 10.2kg

 • Khoai tây (19.000đ/kg)

  Số lượng : 30.8kg

 • Hành tây (20.000đ/kg)

  Số lượng : 11kg

 • Bí đỏ hồ lô (22.000đ/kg)

  Số lượng : 29.4kg

 • Cà rốt (22.000đ/kg)

  Số lượng : 31.3kg

 • Khoai lang (23.000đ/kg)

  Số lượng : 10.6kg